O firmě

Naše společnost vznikla v roce 2003 a zabývá se výrobou a dodávkou kotevní technologie, spojovacího materiálu, stavebního příslušenství a provádí související školení . Spolupracujeme na velkých stavebních projektech např. výrobní a obchodní haly, dálnice, mosty a vodohospodářské stavby.

Naše výrobky pravidelně certifikuje Technický a zkušební ústav stavební Praha a Ostrava (TZÚS) provádí veškeré zákonem dané zkoušky.  Laboratoře ústavu jsou zmocněny a kontrolovány Českým institutem pro akreditaci podle mezinárodní normy ČSN EN ISO / IEC 17025. Pro Polský trh nás certifikuje Instytut techniki budowlanej ITB Warszava.

TZÚS Praha certifikuje v naší firmě výrobky pro splnění zákonných požadavků vyplývajících z pověření Úřadu pro technickou normalizaci a státního zkušebnictví, na jejichž základě následně vydáváme prohlášení o shodě, kterým deklarujeme vlastnosti výrobků na všech jeho úrovních.

CXBVGC

TZÚS Praha při provádění dohledu odebírá vzorky výrobků, provádí jejich zkoušky a posuzuje, zda jejich vlastnosti odpovídají všem stanoveným normám a technickým předpisům a na základě těchto zkoušek také splńujeme všechny podmínky Certifikátu ČSN EN ISO 9001 : 2016 QS 711

Služby

  • Support

    Služby

  • Školenia

    Školení

  • Revízie

    Roční revize zdvíhacích prostřědků

Více informací
Naše služby Naše služby

Klienti

Doprastav
hans stavby
prefa brno
prefa praha
metrostav

Máte nějakou otázku? Obraťte se na nás.

Zavolať +421 41 28 123 00 posta@kontakt-sk.com