Smykové lišty KBD

Pozor

Kód pro objednání atypických rozměrů: KBD - ØdA / HA - počet kotev v sestavě / L (Lz / L1 / L2 / Lk) , Délky L dodávaných sestav pro průměry kotev v tabulce dole


Smykové trny KBD firmy Kontakt – SK sestávající se z kotev z betonářské oceli B 500B s průměry dA = 10,12,14,16,18,20,25 mm s oboustranně vylisovanou hlavou a montážní lišty s ploché oceli. Z kotev a montážní lišty je složena sestava se standardně dvěmi a třemi kotvami na jedné liště. Lze objednat i sestavy s větším počtem kotev. Smykové trny jsou určeny pro zachycení smykových sil v místech lokálních podpor (sloupů) stropních ev. základových desek jako zamezení tzv. protlačení desky v oblasti hlavy ev. paty sloupu. Uvedené smykové trny umožňují provádět stropní desky bez zesílené hlavy sloupu a bez rušivých průvlaků. 

* Vyhrazujeme si právo na tiskové chyby. Technické změny jsou možné bez předcházejíciho oznámení.