Dodávané atypy

Pozor

maximální délka l1 pre kvs 6, 7, 8, 9 = rozestup - 2 cm

Napojovací pruty (vylamovací lišty) firmy Kontakt – SK z betonářské výztuže B 500A(B) montážně osazené do plechového boxu sloužícího pro osazení do bednění před betonáží. Napojovací pruty slouží spojení betonových prvků (stěn, desek…) prováděných
v odlišném časovém sledu. 


* Vyhrazujeme si právo na tiskové chyby. Technické změny jsou možné bez předcházejíciho oznámení.