KSK lišty

Výše uvedené spřahovací lišty je nutné spojit zálivkovou hmotou, která je k tomuto spoji určená. Lišty jsou kotveny k bednění v uzavřeném stavu samostatně případně doplněné o trapézovou lištu potřebných rozměrů. Po provedení betonáže a následném odbednění je lišta otevřena oddělitelným víkem a po jeho sejmutí jsou uvolněny spřahující lana.

Týto spoje jsou schopny přenášet spolehlivě smykové zatěžující síly rovnoběžně se spárou nebo kolmo ke spáře.