závěsný šroub s otočným okem typ PH

Pozor

Vždy před zašroubovaním závěsu je potřebné překontrolovat čistotu závitu, případné nečistoty je nutné odstranit. Závěsný šroub s otočným okem je konstruován na veškerou přepravu prefabrikátů tam, kde je kotva zabudována zároveň s vrchní hranou tohoto výrobku! Zároveň umožňuje i přetáčení výrobku až o 180°.

Závěsné šrouby otočné umožňují axiální, ale také šikmé i příčné tahy, až pod max. úhlem 90° od osy kotvy. To je ale podmíněno doplněním výztuže, která vzniklé tahy přenese. 

Tento závěs musí jít snadno a lehce zašroubovat až na doraz do závitu kotvy. Po zašroubování musí být zdvihákem pootočeno zpět tak, aby spodní oko bylo vždy v ose lan která přepravují daný prefabrikát. Na ochranu závitových systémů zabudovaných v prefabrikátech před vlivy venkovního prostředí např. (koroze, prach, voda atd.), doporučujeme závity ošetřit např. separačním olejem a zaslepit plastovou zátkou. 

Kontroly závěsných šroubů s otočným okem musí být prováděny odborným a proškoleným pracovníkem nejméně jednou ročně. Zápisy o těchto kontrolách musí být zahrnuty ve zkušebných protokolech, které na vyžádaní kontrolních orgánů jsou poviní uživatele předložit. Při četnějším používání těchto závěsů je nutné provádět kontroly opotřebení častěji.
 Uživatel je povinen vést evidenci o každém zdvihacím zařízení, způsobem shodujícím se s vnitropodnikovým nařízením. 
Před prvním použitím závěsných šroubů doporučujeme uživateli tyto trvale označit inventárním číslem.

 Jakékoli úpravy (obrušování) nebo opravy závěsných šroubů s otočním okem a zvláště svařování je nepřípustné!
 Tyto závěsy jsou určeny pro opakované zatížení, nejsou však určeny pro trvalá a stálá zatížení!
 Před každým použitím musí být závěs zkontrolován určeným a přezkoušeným pracovníkem.


technická dokumentacetechnická dokumentace

Tabulka rozměrů

Rd závitM závite
mmmax. únosnost
 t
 0°- 45°max.
únosnost
 t
    45° - 90°
Kat. číslozávitKat. číslozávit
0602 oRd120603 oM12160,50,25
0604 oRd140605 oM14180,80,4
0606 oRd160607 oM16211,20,6
0608 oRd180609 oM18231,60,8
0610 oRd200611 oM20262,01,0
0612 oRd240613 oM24312,51,25
0614 oRd300615 oM30394,02,0
0616 oRd360617 oM36476,33,15
0618 oRd420619 oM42558,04,0
0620 oRd520621 oM526812,56,25

* Vyhrazujeme si právo na tiskové chyby. Technické změny jsou možné bez předcházejíciho oznámení.