kruhový závěs s lanem (s prstenem)

Pozor

Vždy před zašroubovaním závěsu je potřebné překontrolovat čistotu závitu v kotvě, případné nečistoty je nutné odstranit. Zašroubování kruhového závěsu s lanem musí být provedeno až na doraz do vybrání po talířku.

Kruhové závěsy s lanem (s prstenem ) umožňují axiální, ale také šikmé i příčné tahy, až pod max.úhlem 90° od osy kotvy. To je ale podmíněno doplněním výztuže v oblasti zhlaví kotvy, která šikmé a příčné tahy přenese.
 Zdůrazňuje se, že poloměr závěsného háku musí být vždy nejméně 2x větší, než je průměr lana závěsu a při únosnosti nad 10 tun nejméně 5x větší. Sníží se tak opotřebení závěsu a zvýší se jeho životnost. 
Lana nesmí přijít do styku s agresivními materialy a tekutinami jako např. jsou kyseliny, které by mohly způsobit značnou korozi. 
Kruhový závěs musí jít snadno, volně zašroubovat do závitu kotvy. 
Kontroly kruhových závěsů s lanem musí být prováděny odborným a proškoleným pracovníkem nejméně jednou ročně. Při četnějším používání těchto závěsů je nutné provádět kontroly opotřebení častěji.
 Kruhové závěsy s lanem jsou určeny pro opakované zatížení, nejsou však určeny pro trvalá a stálá zatížení! 
Jakékoli úpravy (obrušování)nebo opravy kruhových závěsů s lanem a zvláště svařování je nepřípustné!technická dokumentacetechnická dokumentace

Tabulka rozměrů

Rd - ZávitM - ZávitL
mmØ lana
mmmax.
únosnost
 t
 0°-45°max.
únosnost
 t 
45°-90°
Kat.číslod x eKat.číslod x e
4854Rd12x164840M12x1630580,50,25
4856Rd14x184842M14x1830580,80,4
4858Rd16x214844M16x21350101,20,6
4860Rd18x234846M18x23430101,60,8
4862Rd20x264848M20x26430102,01,0
4864Rd24x314850M24x31510122,51,25
4866Rd30x394852M30x39510164,02,0
4868Rd36x474853M36x47700186,33,15
4870Rd42x554855M42x55800208,04,0
4872Rd52x684857M52x689002612,56,25

* Vyhrazujeme si právo na tiskové chyby. Technické změny jsou možné bez předcházejíciho oznámení.