závěsný šroub s neotočným okem typ KSK

Pozor

Vždy před zašroubovaním závěsu je potřebné překontrolovat čistotu závitu, případné nečistoty je nutné odstranit. Po úplném zatočení závitu až na doraz musí být závěsný šroub neotočný vrácen zpět o takový kus otáčky, aby nosné oko závitové části směřovalo ve směru nosného lana.

Závěsné šrouby neotočné umožňují axiální, ale také šikmé i příčné tahy, až pod max. úhlem 90° od osy kotvy. To je ale podmíněno doplněním výztuže, která vzniklé tahy přenese.

 Tento závěs musí jít snadno a lehce zašroubovat do závitu kotvy. Na ochranu závitových systémů zabudovaných v prefabrikátech před vlivy venkovního prostředí např. (koroze, prach, voda atd.), doporučujeme závity ošetřit např. separačním olejem a zaslepit plastovou zátkou. 

Kontroly závěsných šroubů s neotočným okem musí být prováděny odborným a proškoleným pracovníkem nejméně jednou ročně. Zápisy o těchto kontrolách musí být zahrnuty ve zkušebných protokolech, které na vyžádaní kontrolních orgánů jsou poviní uživatele předložit.  Při četnějším používání těchto závěsů je nutné provádět kontroly opotřebení častěji.
 Uživatel je povinen vést evidenci o každém zdvihacím zařízení, způsobem shodujícím se s vnitropodnikovým nařízením. 
Před prvním použitím závěsných šroubů doporučujeme uživateli tyto trvale označit inventárním číslem.

  Jakékoli úpravy (obrušování) nebo opravy závěsných šroubů s neotočním okem a zvláště svařování je nepřípustné!
  Tyto závěsy jsou určeny pro opakované zatížení, nejsou však určeny pro trvalá a stálá zatížení!

 Před každým použitím musí být závěs zkontrolován určeným a přezkoušeným pracovníkem.


technická dokumentacetechnická dokumentace

Tabulka rozměrů

Rd závitM závite
mmmax. únosnost
 t
 0°- 45°max.
únosnost
 t
       45° - 90°
Kat. číslozávitKat. číslozávit
0602Rd120603M12160,50,25
0604Rd140605M14180,80,4
0606Rd160607M16211,20,6
0608Rd180609M18231,60,8
0610Rd200611M20262,01,0
0612Rd240613M24312,51,25
0614Rd300615M30394,02,0
0616Rd360617M36476,33,15
0618Rd420619M42558,04,0
0620Rd520621M526812,56,25

* Vyhrazujeme si právo na tiskové chyby. Technické změny jsou možné bez předcházejíciho oznámení.